Om HG Electric

 

Systematik og transparens --> Kvalitet

Hos HG Electric arbejder vi målrettet med udvikling og vækst gennem løbende forbedringer af alle processer og ydelser. Som et led i denne strategi har vi valgt at blive ISO 9001:2008 certificeret samt Achilles JQS godkendt.

Certificeringerne fungerer som vigtige redskaber, der sikrer systematik og transparens – både internt og udadtil. Samtidig understøtter de vores ønske om at fremstå som en pålidelig og seriøs samarbejdspartner og fungerer som en blåstempling af vores kompetencer og faglighed.

Du kan hente vores certificeringer her:

dnv_iso.pdf

achilles.pdf

HG Electric er certificeret af KMO, Kølebranchens Miljøordning. Læs mere om KMO her.

kmo_certifikat.pdf

HG Electric er certificeret af SikkerhedsBranchen. Læs mere om SikkerhedsBranchen her.

sikkerhedsbranchen.pdf